אגף חשבות

ראש האגף – רן פדר, רו”ח
מיקום
בנין הסנאט קומה 3, חדר 302    
טלפון
04-8292754/563/2496