דף הבית

קמפוס הטכניון

לשכת סמנכ”ל כספים, אחראית על הפעילויות בתחומי כספים, תקציבים, נכסים, ביטוח ורכש.

האתר כולל מידע אודות מבנה הלשכה, האגפים והמחלקות המהוות חלק ממנה, וכן מידע על השרותים הניתנים על ידיהם.
האתר מאפשר גישה להורדת טפסים שונים, יצירת קשר עם עובדי הלשכה והיחידות השונות, וכן קישורים לאתרים חיצוניים.

מיקום הלשכה: בניין הסנאט קומה 3.
כתובת: לשכת סמנכ”ל כספים, בניין הסנאט, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, קרית הטכניון, חיפה 3200003