מחלקת חשבונות

מיקום
בנין הסנאט קומה 3
קבלת קהל ובירורים בטלפון
ימים א’ עד ה’ בין השעות 15:00 – 9:30
פקס
04-829-4600
ראש המחלקה
דן אלון     aDan@technion.ac.il

ניתן לפנות לאנשי קשר כדלקמן :

פתיחת ועדכון חשבונות ספקים; ספקי רכש וספריה; מרצים בוחנים ונותני שירות, קורסים להשתלמויות מורים, מוסד הטכניון
אינה אברבוך
חדר 318
טלפון:  04-829-2280
דוא”ל:  innaav@technion.ac.il

קרן קשרי מדע – דוקטורנטים, החזרי הוצאות לאורחים, ספקי חו”ל
ישראלה מונסטרסקי
חדר 322
טלפון:  077-887-1741
דוא”ל:  israelam@technion.ac.il

קבלנים ונותני שירות של אגף בינוי ותחזוקה, ביטוח וערבויות חוזי קבלנים
עדי מרקוביץ
חדר 323
טלפון:  04-829-2415
דוא”ל: m.adi@technion.ac.il

סוכני נסיעות ונותני שירותים
אורלי אלקריאף
חדר 318
טלפון:  04-829-2949
דוא”ל:   orly.e@technion.ac.il

פתיחת ועדכון חשבונות ספקים, חשבונות וחשבוניות ביה”ס לרפואה, עובדים בחל”ת, חשמל, חשבוניות אב”ת
אלימור שירום
חדר 322
טלפון:  04-829-2950
דוא”ל:  elimors@technion.ac.il

גופים בטכניון – מוסד נאמן, בסמת, מכלול וגופים נוספים בקמפוס; הרשאות בשטח הטכניון; כנסים; לקוחות חו”ל; מע”מ
דינה אלפסי
חדר 318
טלפון:  077-887-1211
דוא”ל:  dinaal@technion.ac.il

יחידת הדפוס, חשבונות טלפונים, קופה קטנה, חשבוניות ספקים, פתיחת ועדכון ספקים עובדים ומלגאים
אבי ויגלר
חדר 324
טלפון:  04-829-2695
דוא”ל:  aviw@technion.ac.il