אגף תקציבים

מיקום
בנין הסנאט קומה 3
ראש האגף
אלי מירושנסקי
פקס
04-829-4600 / 04-829-3144

ניתן לפנות לאנשי הקשר כדלקמן:

ראש אגף
אלי מירושנסקי
חדר 306
טלפון: 2834
דוא"ל: elimi@technion.ac.il

תקציב רגיל
שרון אלבז גואטה
חדר 309
טלפון: 2559
דוא"ל: sharone@technion.ac.il

תקציב תחזוקה וכלליות
דובי הולצר
חדר 310
טלפון: 2351
דוא"ל: dubih@technion.ac.il

הקצבות מיוחדות
אורלי ויצמן
חדר 308
טלפון: 5895
דוא"ל: worli@technion.ac.il

תרומות מיועדות
לירי דרמן
דיקלה שחף
חדר 309
טלפון: 1345/2559
דוא"ל: lirid@technion.ac.ildiklasc@technion.ac.il

פרויקטים(בינוי,שיפוצים,מרכזים רב-תחומיים)
רוית טל
חדר 308
טלפון: 2469
דוא"ל:  travit@technion.ac.il

קרנות צמיתות
איילת שורקי בן-נון
חדר 307
טלפון: 4814
דוא"ל: shurky@technion.ac.il