אגף תקציבים

מיקום
בנין הסנאט קומה 3
ראש האגף
אלי מירושנסקי
פקס
04-829-4600 / 04-829-3144

ניתן לפנות לאנשי הקשר כדלקמן:

ראש אגף
אלי מירושנסקי
חדר 306
טלפון: 073-3782834
דוא”ל: budgetdiv@technion.ac.il

הוצאות ביחידות
שרון אלבז גואטה
חדר 309
טלפון: 073-3782559
דוא”ל: sharone@technion.ac.il

הוצאות כלליות
דובי הולצר
חדר 310
טלפון: 073-3782351
דוא”ל: dubih@technion.ac.il

הצטיידות סגל חדש, קל”ל
אורלי ויצמן
חדר 308
טלפון: 073-3785895
דוא”ל: worli@technion.ac.il

תרומות מיועדות
לירי דרמן
חדר 309
טלפון: 073-3781345
דוא”ל: lirid@technion.ac.il

תרומות מיועדות, תמיכות
דיקלה שחף
חדר 309
טלפון: 073-3785544
דוא”ל:  diklasc@technion.ac.il

תחזוקה, הקצבות מיוחדות, ביטוח
רווית גולן-ינאי
חדר 307
טלפון: 073-3782142
דוא”ל: ravitgo@technion.ac.il

פרויקטים(בינוי, שיפוצים, מרכזים רב-תחומיים)
רוית טל
חדר 308
טלפון: 073-3782469
דוא”ל:  travit@technion.ac.il

קרנות צמיתות ואזילות, הקדשים, קתדרות
איילת שורקי בן-נון
חדר 307
טלפון: 073-3784814
דוא”ל: shurky@technion.ac.il