מחלקת שכר

מיקום
בנין הסנאט קומה 3, חדר 326
ימי ושעות עבודה
ימים א' עד ה' בין השעות 15:30 – 7:30
מערכת לניתוב שיחות
2500
פקס
077-8874600
ראש המחלקה – איל גולני
טלפון: 077-8872685  eyalg@technion.ac.il

שכר עובדים זמניים/ארעיים:
שגיא ריצ'יוול
טלפון: 077-8871959
דוא"ל: SagiR@technion.ac.il

שכר עובדים מנהליים, גמלאים, רישוי וביטוחי רכב:
שושי ציטרין
טלפון: 077-8872907
דוא"ל: shoshic@technion.ac.il

שכר חברי סגל (כולל שבתונים), שכר מורים נלווים, תביעות דמי לידה:
יעל ליאתים
טלפון: 077-8872552
דוא"ל: lyael@technion.ac.il

תגמולי מילואים לעובדים חודשיים, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, חילן-נט, נסיעות של חברי סגל נלווה:
יוליה לוין
טלפון: 077-8871705
דוא"ל: Yulia.levin@technion.ac.il

חילן-נט, תשלומי רכב, הלוואות לעובדים, זקיפות שכר לימוד, ביטוחי בריאות:
ורד אהרון
טלפון: 077-8871958
דוא"ל: vered.aha@technion.ac.il

קישור למערכת החילן-נט עובדים חודשיים: https:///technion.net.hilan.co.il

קישור למערכת החילן-נט עובדים זמניים:  https://mtl.net.hilan.co.il